SHISHAMO – あなたと私の間柄 歌詞 (Anata to Watashi no Aidagara ) [Our Relationship]

Please support the music in Spotify by clicking here. Table of Contents Other SHISHAMO songs: SHISHAMO - Carbon Dioxide (Nisankatanso) [二酸化炭素] SHISHAMO – OH! SHISHAMO - The Things You Care the Most (Kimi no Daiji ni Shiteru Mono) [君の大事にしてるもの] Shishamo - Anata to Watashi no Aidagara (Romaji) anata no kaeri wo matteiru - anata to … Continue reading SHISHAMO – あなたと私の間柄 歌詞 (Anata to Watashi no Aidagara ) [Our Relationship]